Aktualności

Uroczystość Św. Stanisława Biskupa naszego Patrona

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-sw.stanislaw-0021.jpg

08.05 - Uroczystość  Św. Stanisława - patrona naszej parafii

 „Z podziwem dla świętości i nadzieją dla siebie patrzymy na zwycięstwo, jakie odniósł Bóg w biskupie Stanisławie (1030-1079). Żadne utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo ani jakiekolwiek inne zło nie musi nas pokonać. Dopóki tylko należymy do owczarni Chrystusa, nic nas od Niego nie oderwie. A z życia, które jest darem dla Boga i dla braci, nawet po śmierci płynie dobro dla Kościoła i narodu.”. „Oremus”

 - Mszy św. odpustowej przewodniczy Ks. kan. dr hab. Lucjana Świto - Oficjał Sądu Archidiecezjalnego z Olsztyna - wygłosi do nas też Homilię. Ks. Janusz Koniec - nasz proboszcz na emeryturze poświęci obraz patrona naszej parafii - obraz, który dla parafii kiedyś przygotował.

 - Przy wyjściu otrzymamy pamiątkowe pocztówki z naszym patronem i opisem obrazu oraz modlitwami do św. Stanisława!

Czytaj więcej »

1050 rocznica Chrztu Polski

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-ResizedImage390228-chrzest966.jpg

 K O M U N I K A T
METROPOLITY WARMIŃSKIEGO
DO WIERNYCH ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ
Z OKAZJI JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Drodzy Bracia i Siostry ! 

       W Uroczystość Chrystusa Króla, dnia 22 listopada 2015 r., we wszystkich świątyniach naszej Ojczyzny został odczytany List pasterski Biskupów Polskich z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Pasterze Kościoła katolickiego zwrócili uwagę na bezcenną wartość Chrztu Świętego przyjętego przez Mieszka I, który wprowadził naszą Ojczyznę w świat kultury łacińskiej i we wspólnotę ludów chrześcijańskich, z ich nowymi instytucjami, strukturami i zapisami prawnymi. Podkreślili również, że sakrament Chrztu jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego oraz bramą do życia we wspólnocie z Bogiem i Kościołem. Wszyscy ochrzczeni uczestniczą w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz w Jego zwycięstwie nad szatanem, śmiercią i wszelkimi przejawami zła, a także w życiu wypełnionym duchem Bożej miłości, która uzdalnia do okazywania miłosierdzia ubogim i cierpiącym fizycznie, psychicznie, moralnie i duchowo, do czego wzywa nas Ojciec Święty Franciszek w Roku Miłosierdzia.

Czytaj więcej »

ŻyczeniaWielkanocne!

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-pusty-grb1.jpg

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPÓW WARMIŃSKICH

26/03/2016

Chrystusowe orędzie miłosierdzia nieustannie dociera do nas w geście Jego rąk wyciągniętych ku cierpiącemu człowiekowi.   św. Jan Paweł II

                             Siostry i Bracia w Chrystusie Panu !

                    Życzymy Wam miłości, pokoju i świętości
                          oraz wielu łask ofiarowanych nam
                                   przez Jezusa Chrystusa
           w Wieczerniku, na Golgocie i w Jego pustym grobie.

                         Z pasterskim błogosławieństwem

             Abp Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński
   Abp Józef Górzyński Koadiutor Archidiecezji Warmińskiej 
                           Abp Edmund Piszcz Senior
                           Bp Julian Wojtkowski Senior 

      Olsztyn, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego A.D. 2016

Wielki Tydzień

/assets/Uploads/_resampled/CroppedImage236236-Pan-Jezus.jpg

Wielki Tydzień

      Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta procesja z palmami, z Betani do Jerozolimy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do świętego miasta, aby dokonać odkupienia ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

     Niedziela Palmowa

     Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny udział, a przede wszystkim umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary.

     W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św. odprawia się tak, aby były wspomnieniem uroczystego wjazdu Prana Jezusa do Jerozolimy, a szczególnie przypomina nam o tym, specjalny obrzęd przed Mszą św. i poświęcenie palm. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych.

Czytaj więcej »

Msze Św.

Niedziela

8:00

10.00

16.00

Dni powszednie

godz. 7:30 lub 18.00: w okresie letnim

godz. 8:00 lub 17.00: w okresie zimowym

- Patrz w zakładce "ogłoszenia" wybierając plik z bieżącego tygodnia

Niech święta krew męczennika
Wiarę umacnia w narodzie,
Niech pokój pełen nadziei
Sercom w rozterce przywraca.
Niech Bogu w Trójcy Najświętszej
Będzie pokorna podzięka
Za Stanisława biskupa,
Wzór niezłomnego pasterza. Amen.

(z hymnów brewiarzowych)